اتصال نقطه به نقطه

اتصال داده خصوصی است که به طور ایمن دو یا چند مکان را برای انتقال داده‌های خصوصی مهیا می‌کند. ارتباط نقطه به نقطه اتصال سرویس انتقال داده بر بستر شبکه است که بدون آن که برای اینترنت عمومی ترافیک ایجاد کند، تنها از بستر آن جهت انتقال داده استفاده می‌کند. اتصال نقطه به نقطه در محدوده سرعت پهنای باند شامل نقطه به نقطه T1، نقطه به اترنت نقطه یا نقطه به نقطه DS3 در دسترس است.

سرویس ارتباط نقطه به نقطه توسط شرکت هایی مورد استفاده قرار میگیرد که امنیت اطلاعات و دسترسی به آن از مکانهای مختلف در آن واحد نیاز باشد. سرویس‌هایی مانند پردازش کارت اعتباری، اشتراک فایل، تهیه نسخه پشتیبان، VOIP و کنفرانس ویدئویی . همچنین ارتباط نقطه به نقطه شبکه همچنین برای انتقال صدا، ویدئو، اینترنت، و خدمات داده بین نقاط مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد.